Huisregels:

 

Om misverstanden te voorkomen, een aantal huisregels:

 

In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.

 

Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw

sportieve en medisch verleden.

   

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u

doorverwijzen naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin

toestemt.

   

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u

medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage gedurende de

behandelperiode toegepast mag worden.

   

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan

derden. Gemaakte afspraken minimaal 24 uur voor aanvang annuleren.

   

De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

   

Ethiek en hygiŽne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk DaniŽlle Wijers-

van Bakel verwacht van de cliŽnten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

   

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

   

Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures en dergelijke, kunt u mij NIET

verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.

   

Er wordt van u verwacht dat u een eigen handdoek meeneemt naar de massage.