Deze massage richt zich vooral op het bewegingsapparaat. Hierbij worden spieren los gemasseerd om zodoende een betere circulatie in de bloed- en lymfevaten te verkrijgen. De handgrepen bij sportmassage worden in een hoog tempo uitgevoerd. Sportmassage wordt gegeven voor een sportactiviteit, met als doel de spieren klaar te maken voor de inspanning.

 

De bedoeling van sportmassage is preventief te werk te gaan. Wanneer u beginnende lichamelijke klachten hebt door overbelasting van de spieren bij het uitoefenen van een sport, of "vastzit" door andere oorzaken bijvoorbeeld door juist te weinig beweging, is massage erg op zijn plaats.

 

Door het toepassen van sportmassage treden de volgende effecten op:

De haarvaatjes in de huis en spieren gaan verder open, waardoor er een duidelijke toename van de doorbloeding optreedt. Doordat de spieren beter doorbloed worden, zullen de gevormde afvalstoffen (o.a. vocht en lactaat) beter worden afgevoerd en wordt spierpijn (zoveel mogelijk) voorkomen. De afvoer van afvalstoffen wordt ook verbeterd door de uitwendige druk van de massage en de spierspanning wordt be´nvloed.